Cách thức đăng ký xét tuyển vào hệ ĐH chính quy đợt 2 và đợt 3 tại ĐH Dông Á

1. XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT
Tất cả các khối ngành (trừ ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục tiếu học)
- Điểm xét tuyển: Điểm trung bình chung năm lớp 12 ≥ 6.0 điểm.
- Link đăng ký: http://tuyensinh.donga.edu.vn/…/dang-ky-xet-tuyen-theo-hoc-…
2. XÉT THEO KẾT QUẢ KỲ THI THPT QUỐC GIA 
Điểm sàn nhận hồ sơ các khối ngành (trừ ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục tiếu học)
- Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển ≥ 13 điểm (Áp dụng cho tất các các tổ hợp môn)
- Link đăng ký: http://tuyensinh.donga.edu.vn/…/dang-ky-xet-tuyen-theo-ket-…
* ĐỐI VỚI NGÀNH SƯ PHẠM (gồm ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục tiếu học)
- Điểm xét tuyển: [Môn 1 + Môn 2 + Năng khiếu] + Điểm ưu tiên (KV+ ĐT) ≥ 17 điểm
Trong đó: Môn 1, Môn 2 thí sinh chọn các môn thi/bài thi thuộc các nhóm môn Toán, Văn, KHTN, KHXH đảm bảo điều kiện Môn 1 + Môn 2 ≥ 10.0 điểm
- Tổ chức thi năng khiếu: 05/08/2018
- Nội dung thi năng khiếu: Thí sinh chọn 1 trong những nội dung:
+ Hát
+ Múa
+ Kể chuyện/đọc diễn cảm
- Link đăng ký: http://tuyensinh.donga.edu.vn/…/dang-ky-xet-tuyen-theo-ket-… 
Thời gian nhận hồ sơ: Đợt 2: Trước 10/8/2018; Đợt 3: Trước 15/08/2018 
Thời gian nhập học: Đợt 2: Từ 06 - 11/8/2018, Đợt 3: Từ 13 - 18/8/2018