Quản trị viên tập sự NANDIO 2018

Công ty Nandio cần tuyển sinh viên năm cuối cho chương trình quản trị viên tập sự. Đây là cơ hội tốt cho các bạn sinh viên năm cuối các bạn nhanh ứng tuyển vào những vị trí phù hợp dưới đây.