Công ty Bitis tuyển dụng

Tham gia phỏng vấn với Bitis tại Ngày hội việc làm thường niên 2017

Các vị trí tuyển dụng:

1) Nhân viên bán hàng: 10
2) Nhân viên quản trị mạng: 2
3) Nhân viên đặt hàng điều phối: 3
4) Nhân viên hành chính kỹ thuật điện: 2
5) Nhân viên kiểm kê: 10