Khách sạn Novotel tuyển dụng

Khách sạn Novotel tuyển dụng các vị trí như sau:

 1. Giám sát Lễ tân: 3 người
 2. Nhân viên Lễ tân 3 người
 3. Lễ tân sân bay 1 người
 4. Nhân viên Tổng đài 1 người
 5. Tổ trưởng Nhà hàng 3 người
 6. Nhân viên phục vụ Nhà hàng 5 người
 7. Nhân viên pha chế 5 người
 8. Giám sát Bếp 1 người
 9. Phó giám sát Bếp 1 người
 10. Phó trưởng Bộ phận Buồng phòng 1 người
 11. Chuyên viên Sales 1 người

Các em sinh viên Du lịch, ngoại ngữ theo dõi để tham gia phỏng vấn trực tiếp nhé.