Sinh viên khoa QTKD đã đạt thành tích xuất sắc trong Hội nghị NCKH sinh viên năm 2018

Chúc mừng các em sinh viên khoa QTKD đã đạt thành tích xuất sắc trong Hội nghị NCKH sinh viên năm 2018

1. Giải nhất báo cáo oral: Trần Phước Hoàng Vũ và Tạ Quang Tú, lớp QK14A1.1
2. Giải nhất báo cáo poster: Đinh Sĩ Đan và Nguyễn Tùng Anh, lớp QK14A1.1