Thông báo khai giảng lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, lớp nghiệp vụ lễ tân

Trường ĐH Đông Á thông báo đến học viên Khóa học lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, lớp nghiệp vụ lễ tân, cụ thể:
- Thời gian khai giảng: 25/05/2017
- Địa điểm: Trường ĐH Đông Á, 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng
- Yêu cầu:
🌸 Khóa 1 tháng: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành du lịch
🌸 Khóa 2 tháng: Tốt nghiệp ĐH khối kinh tế, khoa học xã hội, nhân văn và các trường cao đẳng, trung cấp chuyên ngành du lịch
🌸 Khóa 3 tháng: Tốt nghiệp ĐH khối tự nhiên, kỹ thuật và các trường cao đẳng, trung cấp không thuộc chuyên ngành du lịch
👉 HOTLINE: 0905 097 957 – 0975 443 788