Khai giảng lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, lớp nghiệp vụ lễ tân

Trường ĐH Đông Á thông báo đến học viên Khóa học lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, lớp nghiệp vụ lễ tân, cụ thể:

 • Thời gian khai giảng: 25/05/2017
 • Địa điểm: Trường ĐH Đông Á, 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng
 • Yêu cầu:
  🌸
  • Khóa 1 tháng: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành du lịch
  • Khóa 2 tháng: Tốt nghiệp ĐH khối kinh tế, khoa học xã hội, nhân văn và các trường cao đẳng, trung cấp chuyên ngành du lịch
  • Khóa 3 tháng: Tốt nghiệp ĐH khối tự nhiên, kỹ thuật và các trường cao đẳng, trung cấp không thuộc chuyên ngành du lịch

HOTLINE: 0905 097 957 – 0975 443 788