Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức nghiệm thu 17 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế năm học 2023-2024

Buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh quốc tế là một cơ hội quan trọng để đánh giá, phản hồi và đánh giá kết quả của các dự án nghiên cứu mà sinh viên đã thực hiện. Đây không chỉ là một bước quan trọng trong quá trình học tập mà còn là cơ hội để sinh viên thể hiện kiến thức và kỹ năng mà họ đã tích lũy được trong suốt thời gian học tập.

Buổi nghiệm thu này đã diễn ra trong một bầu không khí hết sức nghiêm túc và chuyên nghiệp, với sự tham gia các nhóm sinh viên nghiên cứu, của hội đồng chuyên môn khoa. Mỗi đề tài được trình bày một cách rõ ràng và logic, từ việc đặt vấn đề, phương pháp nghiên cứu, đến kết quả và những giải pháp, kiến nghị.