TB chiêu sinh khóa Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Khoa Quản Trị trường Đại học Đông Á thông báo chiêu sinh khóa ngắn hạn Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.

Các học viên Đăng ký ngay các khóa Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại Đại học Đông Á để:

  • Được giảm ngay 10% học phí (dành cho SV năm cuối)
  • Được cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn vào cuối khóa học, là điều kiện để được cấp thẻ Hướng dẫn viên...

Đăng ký tại: Khoa Quản trị - Trường ĐH Đông Á -33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0978.855.085 (gặp Cô Nga)