Các kỹ năng vàng của nhân viên kinh doanh cần có ( Phần 2 )

Ở phần trước, độc giả đã thấy được sự cần thiết của kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp cho nhân viên kinh doanh. Tuy nhiên ngoài hai kỹ năng quan trọng trên thì những kỹ năng dưới đây cũng là những kỹ năng rất quan trọng mà nhân viên kinh doanh cần có.

3. Kỹ năng đàm phán

Sau đám phán xong thì nhiều kết quả có thể xảy ra như “Win-Lose” hay “Win-Win”…nhưng để thành công trong mọi cuộc đàm phán, bạn phải tuân theo nguyên tắc “Win – Win”, tức là để các bên tham gia đều là người thắng cuộc và đạt được kết quả mà các bên tham gia đều mong muốn. Để phát triển kỹ năng này bạn chỉ thể học hỏi qua kinh nghiệm thực tế và luyện tập thường xuyên. Bạn cần phải khéo léo nắm bắt được tâm lý khách hàng để biết cái nào cần nói, khi nào nên nói và không nên nói, khi nào nên nhượng bộ và không nên nhượng bộ... Do vậy, bạn hãy xác định vấn đề, tìm ra nhu cầu, tìm ra lý do của khách hàng để bạn luôn chủ động trong khi đàm phán.

4. Kỹ năng phân tích

Để trở thành nhân viên kinh doanh giỏi thì cần cần phải có tư duy nhanh nhạy, biết cách phân tích tình hình kinh doanh, khách hàng tiềm năng để tiếp cận đối tượng và phát triển việc kinh doanh. Bạn phải biết cách thu thập, xem xét và đánh giá dữ liệu cần thiết để xây dựng những nội dung lập luận càng thuyết phục càng tốt để thuyết phục khách hàng. Ngày nay có nhiều công cụ có thể giúp bạn phân tích tình hình kinh doanh nhưng nó chỉ xuất ra là những con số, nhiệm vụ của bạn đó là hiểu được ý nghĩ của chúng và xây dựng những kế hoạch kinh doanh phù hợp.