Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á

Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 3519 929 - 0236 3519 929

Website: www.donga.edu.vn

Email:

Khoa Quản trị kinh doanh

Số điện thoại: 0236.3221.124

1. TS. Bùi Văn Viễn (Trưởng khoa)

SĐT: 0908.960.123 - Email: vienbv@donga.edu.vn

2. ThS. Ngô Thị Sa Ly (Phó Khoa thường trực - Ngành Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng)

SĐT: 0936.040.847 - Email: lynts@donga.edu.vn

3. ThS. Từ Thị Hải Yến (Ngành Quản trị kinh doanh)

SĐT: 0905.384.369 - Email: yentth@donga.edu.vn

4. ThS. Phan Trần Kiều Dung (Ngành Kinh doanh quốc tế)

SĐT: 0935.642.133- Email: dungptk@donga.edu.vn