Sách, bài báo nghiên cứu khoa học

 

STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên Đối tác trong nước và quốc tế Thời gian thực hiện Kinh phí thực hiện Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
1 Ảnh hưởng của đại lý du lịch trực tuyến đến hoạt động của khách sạn ThS. Ngô Thị Sa Ly
ThS. Nguyễn Viết Lợi
  12/2008   Đánh giá tác động của OTA đến kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn cao cấp. Đưa ra khuyến cáo cho các nhà quản lý khách sạn trong qua trình lựa chọn kênh OTA
2 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng đối với Facebook Marketing ThS. Ngô Thị Sa Ly
SV. Trần Phước Hoàng Vũ
SV. Tạ Quang Vũ
  12/2008   Đánh giá thái độ của người tiêu dùng đối với FB Marketing. Đưa ra một số gợi ý cho nhà quản tri trong việc quản lý DN
3 Vấn nạn hàng giả - hàng nhái - hàng kém chất lượng tại thị trường Việt Nam hiện nay ThS. Nguyễn Thị Ngọc Dung   12/2008   Đánh giá vấn nạn hàng giả, hàng nhái trên thị trường Việt Nam
4 Cách mạng công nghiệp 4.0 và ảnh hưởng đến cuộc sống ThS. Lê Thị Kim Tuyết   12/2008   Đánh giá tổng quát về những tác động của CMCN 4.0 đến cuộc sống hiện đại
5 Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ThS. Từ Thị Hải Yến   12/2008   Phương pháp ứng dụng CNTT trong giảng dạy một cách hiệu quả, mang lại lợi ích tích cực cho người học