Chính thức về việc mở đăng ký cuộc thi “𝐔𝐃𝐀 𝐒𝐄𝐋𝐋𝐄𝐑 𝐌𝐀𝐒𝐓𝐄𝐑 𝐂𝐇𝐀𝐋𝐋𝐄𝐍𝐆𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟒”

Bạn đã sẵn sàng bức phá bản thân để trở nên chuyên nghiệp hơn? Hãy đăng ký cuộc thi

[THÔNG BÁO] Chính thức về việc mở đăng ký cuộc thi “𝐔𝐃𝐀 𝐒𝐄𝐋𝐋𝐄𝐑 𝐌𝐀𝐒𝐓𝐄𝐑 𝐂𝐇𝐀𝐋𝐋𝐄𝐍𝐆𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟒”
BẠN ĐÃ SẴN SÀNG BỨT PHÁ BẢN THÂN ĐỂ TRỞ NÊN CHUYÊN NGHIỆP HƠN?👏

𝐔𝐃𝐀 𝐒𝐄𝐋𝐋𝐄𝐑 𝐌𝐀𝐒𝐓𝐄𝐑 𝐂𝐇𝐀𝐋𝐋𝐄𝐍𝐆𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟒 - Đây là cuộc thi theo đội để rèn luyện các kỹ năng, quản trị và bán hàng; đánh giá theo chuẩn đầu ra giành cho sinh viên hai ngành Quản trị kinh doanh và Thương mại điện tử.

  •  Giúp các bạn sinh viên phát triển ý tưởng sáng tạo, chuyên nghiệp và nhạy bén trong bán hàng.
  • Tạo điều kiện cho các bạn sinh viên giao lưu, hợp tác với doanh nghiệp.
  • Ươm mầm các dự án kinh doanh tiềm năng với ứng dụng công nghệ thông tin.

𝐂𝐀́𝐂𝐇 𝐓𝐇𝐔̛́𝐂 𝐓𝐇𝐀𝐌 𝐆𝐈𝐀
Mỗi đội tham gia từ 4-6 thành viên với ba vòng thi online + offline.

Link đăng ký tham gia : https://docs.google.com/.../1FAIpQLScE5Pb_-xvf.../viewform

⏰𝐕𝐎̀𝐍𝐆 𝟎𝟏: 𝐗𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐀̣̂𝐍 (𝟎𝟕/𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟒 - 𝟏𝟐/𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟒)
Mỗi đội gửi video giới thiệu nhóm và chào bán sản phẩm tự chọn cho ban tổ chức để được đăng lên Fanpage ngành.
10 nhóm với video có nội dung bán hàng hấp dẫn và nhiều lượt 𝑳𝒊𝒌𝒆 + 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒆 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 sẽ vào vòng Đối đầu.
⏰𝐕𝐎̀𝐍𝐆 𝟎𝟐: Đ𝐎̂́𝐈 Đ𝐀̂̀𝐔 (𝟏𝟑/𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟒)
Các đội bốc thăm chọn chủ đề luân phiên đối đầu nhau để 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒉 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒌𝒉𝒂̉ 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉, 𝒃𝒂́𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒈, 𝒙𝒖̛̉ 𝒍𝒚́ 𝒕𝒖̛̀ 𝒄𝒉𝒐̂́𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒊𝒂̉𝒊 𝒒𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝒗𝒂̂́𝒏 đ𝒆̂̀.
5 đội chiến thắng sẽ được vào vòng Chung kết.
⏰𝐕𝐎̀𝐍𝐆 𝟎𝟑: 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐊𝐄̂́𝐓 (𝟏𝟔/𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟒 - 𝟏𝟖/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟒)
Từng đội tham gia bán sản phẩm trực tiếp trên nền tảng trực tuyến trong vòng 01 tháng.
Kết quả chung cuộc sẽ 𝒅𝒖̛̣𝒂 𝒗𝒂̀𝒐 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒗𝒂̀ 𝒒𝒖𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒗𝒂̣̂𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒉, 𝒎𝒖̛́𝒄 đ𝒐̣̂ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒄𝒂́𝒄 𝒌𝒆̂𝒏𝒉 𝒎𝒂̀ 𝒏𝒉𝒐́𝒎 đ𝒂̃ 𝒙𝒂̂𝒚 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈.