KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SEMINAR KHOA QUẢN TRỊ THÁNG 9 /2019

Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và ứng dụng trong sinh viên, giảng viên Khoa Quản trị, và tạo diễn đàn để sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp chia sẻ và cập nhật kiến thức về marketing, truyền thông và quản lý. Khoa Quản trị quyết định tổ chức Seminar Khoa Quản trị tháng 9/2019

Với chủ đề “Tiếp thị kỹ thuật số và mạng xã hội trong bối cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay”, các báo cáo viên sẽ trình bày các chủ đề hấp dẫn có tính ứng dụng trong lĩnh vực marketing, truyền thông và quản lý cũng như có tính đổi mới, sáng tạo, thiết thực ở mặt giảng dạy, nghiên cứu và thực tiễn doanh nghiệp. Các báo cáo tham luận của giảng viên của Khoa Quản trị và các báo cáo viên đến từ các doanh nghiệp sẽ xoay quanh các lĩnh vực digital marketing, truyền thông và quản lý, ứng dụng vào thực tiễn doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Thời gian: Dự kiến 7h30 -11h ngày  27 tháng 9 năm 2019 ( Thứ sáu)

Địa điểm: Phòng 709, Trường Đại học Đông Á