Lịch thi tuyển sinh ĐH Liên thông (Ngày 07 - 08/11/2020)

HĐTS - Trường Đại học Đông Á thông báo đến các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh Liên thông đợt tháng 11/2020 như sau: Khóa thi ngày 07 - 08/11/2020. Nhận thẻ dự thi từ ngày 05/11/2020 tại Phòng Tuyển sinh - trường Đại học Đông Á.

TT Ngành/Chuyên ngành Môn thi Ngày thi P. Thi
1 Công nghệ KT Điện - Điện tử Lý thuyết mạch điện 7h00 Ngày 07/11/2020 801
Máy điện 13h00 Ngày 07/11/2020
Anh văn 7h00 Ngày 08/11/2020
2 Điều dưỡng
- Đa khoa
- Sản khoa
Điều dưỡng cơ bản 7h00 Ngày 07/11/2020 802
- Điều dưỡng Đa khoa
- Điều dưỡng Sản khoa
13h00 Ngày 07/11/2020
Anh văn 7h00 Ngày 08/11/2020
3 Kế toán Nguyên lý kế toán 7h00 Ngày 07/11/2020 804
Kế toán tài chính 13h00 Ngày 07/11/2020
Anh văn 7h00 Ngày 08/11/2020
4 Quản trị kinh doanh Kinh tế vi mô 7h00 Ngày 07/11/2020
Quản trị học 13h00 Ngày 07/11/2020
Anh văn 7h00 Ngày 08/11/2020
5 Tâm lý học Tâm lý đại cương 7h00 Ngày 07/11/2020
Tâm lý học lứa tuổi và Sư phạm 13h00 Ngày 07/11/2020
Anh văn 7h00 Ngày 08/11/2020