Lớp học Leadership và Happiness của GS Suk-Jun Lim

Với mục đích cập nhập kiến thức bổ ích cho sinh viên cũng như bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ giảng viên Khoa Quản trị ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Đông Á đã mời Giáo sư Suk Jun Lim, Đại học Dong-A (Hàn Quốc) tổ chức Lớp Leadership (Khả năng Lãnh đạo) cho các bạn sinh viên Quản trị kinh doanh và Lớp Hapniness (Hạnh phúc) cho cán bộ, giảng viên Khoa Quản trị vào các ngày 14 và 15.1.2019 vừa qua. 

Tại buổi chia sẻ về các kĩ năng dành cho Lãnh đạo thời kỳ 4.0 cho sinh viên Quản trị kinh doanh,  GS đã chia sẻ những kĩ năng cần thiết cho các bạn hội nhập được với yêu cầu thời đại mới như kĩ năng xử lý một vấn đề hay kĩ năng xử lý nhiều vấn đề. Kĩ năng xử lý 1 vấn đề chỉ phù hợp cho các công việc mang tính đơn giản và ngày càng bị đe dọa bởi những máy móc hiện đại khiến cho nhóm lao động này có nguy cơ thất nghiệp rất cao. Thay vào đó, thị trường lao động hiện nay và trong tương lai đòi hỏi lực lượng lao động có khả năng xử lý nhiều công việc cần thiết nhưng vẫn đảm bảo chất lương. Hơn thế nữa, lực lượng lao động cần có tính suy luận, sáng tạo cao để cạnh tranh với máy móc đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao củ thị trường lao động.

GS Lim trong buổi chia sẻ chủ đề Happiness với Cán bộ, Giảng viên

Tuy nhiên, trong bài chia sẻ của Giáo sư Suk-Jun Lim với các cán bộ, giảng viên thì chủ đề lại là Happiness (Hạnh phúc) giúp cán bộ, giảng viên  tìm được niềm vui trong công việc nhằm mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy tại Nhà trường. Qua đó, có thể đào tạo ra được nhiều lứa sinh viên chất lượng cao hơn nữa trong tương lai.