Lớp Marketing thú vị với Tiến sĩ Sean Watts

Nhằm góp phần nâng cao khả năng nghe nói tiếng Anh chuyên ngành Marketing theo định hướng riêng của Khoa Quản trị cũng như theo định hướng chung của nhà trường để giúp các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Khoa Quản trị đã mời Tiến sĩ Sean Watts tham gia giảng dạy  một số buổi cho các lớp Marketing của Khoa với sự hỗ trợ của các giảng viên dày dạn kinh nghiệm của Khoa Quản trị giúp cho sinh viên có thể tiếp thu được những kiến thức Marketing một cách hiệu quả, sinh động.

Với phương pháp tổ chức bài giảng sinh động với các đạo cụ trực quan phù hợp, các bạn sinh viên rất hứng khởi và tham gia các bài tập với tính thần hồ hởi, chủ động giúp cho các bạn hiểu rõ được các kiến thức được giảng dạy trên trường. Với kết quả khả quan ban đầu đạt được, Khoa Quản trị sẽ có những kế hoạch được triển khai trong thời gian tới giúp các bạn sinh viên nâng cao năng lực tiếng Anh, và trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai.

Từ khóa