THÔNG BÁO (SỐ 14) VỀ VIỆC TIẾP TỤC NGHỈ HỌC TẬP TRUNG TẠI TRƯỜNG ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TỪ NGÀY 10/8 ĐẾN NGÀY 31/8

Do tình hình dịch bệnh vẫn còn đang tiếp diễn, đồng thời thực hiện Chỉ thị số16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, sinh viên phải tiếp tục nghỉ học đến ngày 31/8/2020 để đảm bảo an toàn cho SV, GV, CB toàn trường, cho gia đình mình và cộng đồng, cụ thể như sau:

Từ khóa