TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC, NGOẠI NGỮ ĐỢT 1-2020

     Kế hoạch thi đánh giá chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ đợt 1 năm 2020 của Trường được tổ chức cụ thể như sau:

     1. Đánh giá chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 

     - Đối tượng: sinh viên bậc Cao đẳng, Đại học, hệ chính quy, khóa 2013, 2014, 2015, 2016 (A)

     - Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/5/2020 tại phòng QLĐT&CTSV (201)

     - Lệ phí thi: 50.000 đồng

     - Thời gian thi dự kiến: từ ngày 03/06/2020 - 06/06/2020

     (Danh sách phòng thi, giờ thi thông báo sau khi kết thúc thời gian đăng ký).

     2. Đánh giá chuẩn đầu ra Tin học (KTV tin học chuyên ngành)

     - Đối tượng thi:

     Thi lần 1: Sinh viên bậc Đại học liên thông từ Trung cấp khóa 2017 (các lớp 17C); bậc Đại học liên thông từ Cao đẳng khóa 2018 (các lớp 18B) dự thi theo danh sách lớp.

      Thi lại: Sinh viên các khóa trước thi chưa đạt phải đăng ký tại Phòng QLĐT&CTSV (201) đến hết ngày 20/5/2020

     - Thời gian thi dự kiến: từ 25/5/2020 - 31/5/2020 (lịch thi sẽ thông báo sau)

     - Địa điểm thi: Phòng Thực hành CNTT

     - Môn thi: Môn 1: Tin học văn phòng; Môn 2: Tin học chuyên ngành (xem danh sách môn thi theo ngành)

     - Lệ phí thi:

     Thi lần 1: 50.000 đồng/môn thi

     Thi lại: 100.000 đồng/môn thi