06 kỹ năng sinh viên cần rèn luyện sau khi tốt nghiệp (Phần 2)

Ở phần trước một số kĩ năng mà sinh viên cần rèn luyện cần có sau khi tốt nghiệp như giao tiếp, làm việc nhóm ..Ngoài những kĩ năng kể trên, sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng cần rèn luyện những kĩ năng quan trọng sau:

Kỹ năng quản lý thời gian

Để làm việc hiệu quả, bạn cần phải biết cách sắp xếp công việc theo thứ tự  hợp lý, việc nào nên hoàn thành trước, việc nào nên hoàn thành sau và có khả năng xử lý nhiều việc cùng lúc. Ngoài ra, việc quản lý thời gian còn giúp bạn cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Khả năng làm việc dưới áp lực

Khi đi làm thì áp lực công việc là điều không thể tránh khỏi, do vậy, bạn cần phải rèn luyện làm việc dưới áp lực vừa có kết quả công việc tốt nhất nhưng cũng đảm bảo hoàn thành deadlines được giao.

Khả năng ra quyết định

Trong cuộc sống cá nhân cũng như trong công việc thì bạn phải thường xuyên ra quyết định cho một việc nào đó. Bạn thường sẽ không có nhiều thời gian do dự ra quyết định, nên bạn cần rèn luyện kĩ năng phân tích và ra quyết định nhanh chóng, hợp lý trong công việc.