40 thành ngữ hay được dùng nhất trong tiếng Anh (phần 2)

Tiếng Anh là một tập hợp các thành ngữ, cụm từ dùng để ám chỉ nghĩa bóng thay vì nghĩa đen trực tiếp. Khi học tiếng Anh, việc hiểu biết các thành ngữ phổ biến sẽ giúp bạn đọc và nghe hiểu tốt hơn những gì người bản ngữ thực sự muốn nói.

11. Beat around the bush
Avoiding the main topic. Not speaking directly about the issue. Né tránh chủ đề chính, tránh nói trực tiếp vào vấn đề
12. Best of both worlds
Meaning: All the advantages. Tất cả các lợi thế
13. Best thing since sliced bread
A good invention or innovation. A good idea or plan. Một phát minh hoặc cải tiến mới, một ý tưởng tốt
14. Bite off more than you can chew
To take on a task that is way to big. Nhận một nhiệm vụ quá tầm
15. Blessing in disguise
Something good that isn't recognized at first. Điều hay không dễ dàng nhận ra ngay từ đầu
16. Burn the midnight oil
To work late into the night, alluding to the time before electric lighting. Làm việc muộn buổi đêm
17. Can't judge a book by its cover
Cannot judge something primarily on appearance. Không thể đánh giá quyển sách thông qua cái bìa
18. Caught between two stools
When someone finds it difficult to choose between two alternatives. Đứng giữa nga ba đường. Tình huống khó khăn khi phải lựa chọn giữa hai thứ
19. Costs an arm and a leg
This idiom is used when something is very expensive. Đắt như vàng
20. Cross that bridge when you come to it
Deal with a problem if and when it becomes necessary, not before. Hãy đối mặt với vấn đề nếu và khi nó đến, không phải trước đó