40 thành ngữ hay được dùng nhất trong tiếng Anh (Phần 4)

Tiếng Anh là một tập hợp các thành ngữ, cụm từ dùng để ám chỉ nghĩa bóng thay vì nghĩa đen trực tiếp. Khi học tiếng Anh, việc hiểu biết các thành ngữ phổ biến sẽ giúp bạn đọc và nghe hiểu tốt hơn những gì người bản ngữ thực sự muốn nói.

31. Every cloud has a silver lining
Be optimistic, even difficult times will lead to better days. Trong tình huống khó khăn nào cũng có hy vọng sẽ đến ngày tươi sáng
32. Far cry from
Very different from. Rất khác so với cái gì đó
33. Feel a bit under the weather
Feeling slightly ill. cảm thấy hơi ốm
34. Give the benefit of the doubt
Believe someone's statement, without proof. Nghi ngờ ai đó dù không có bằng chứng
35. Hear it on the grapevine
This idiom means 'to hear rumors' about something or someone. nghe tin đồn đại về ai đó
36. Hit the nail on the head
Do or say something exactly right Nói trúng phóc, làm trúng phóc
37. Hit the sack / sheets / hay
To go to bed. Đi ngủ
38. In the heat of the moment
Overwhelmed by what is happening in the moment. Trong lúc nóng giận
39. It takes two to tango
Actions or communications need more than one person Một bàn tay không vỗ nên tiếng kêu. Một buổi trò chuyện hay một hành động cần nhiều hơn một người.
40. Jump on the bandwagon
Join a popular trend or activity. Gia nhập xu hướng hay cuộc chơ