Ban Truyền thông sự kiện khoa Quản trị kinh doanh

Nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp cũng như kỹ năng thực tế công việc cho các bạn sinh viên khoa QTKD, Khoa Quản trị kinh doanh đã thành lập ban Truyền thông Sự kiện với sự tham gia của những bạn sinh viên năng động đầy sáng tạo đến từ các sinh viên năm 1. Ban truyền thông sẽ sớm ra mắt và đưa ra các chương trình phục vụ cho hoạt động sự kiện của khoa QTKD và của trường ĐH Đông Á

Danh sách ban Truyền thông gồm 16 sinh viên:

STT Họ và tên Lớp
1 Trần Út Ly BA18A1A
2 Võ Hoàng Nghĩa BA18A1A
3 Nguyễn Kim Nhật BA18A1A
4 Hồ Văn Mẫn BA18A1A
5 Bùi Thị Mỹ Yên BA18A1A
6 Lê Nguyễn Thùy Linh BA18A1A
7 Bùi Thị Hoàng Mỹ BA18A1A
8 Trương Nguyễn Thu Uyên BA18A1A
9 Đăng Huỳnh Đức BA18A1A
10 Lê Thị Huyền Trang BA18A1B
11 Nguyễn Hoàng Thắng BA18A1B
12 Phan Thị Hoài Linh BA18A1B
13 Bùi Hồng Thủy BA18A1B
14 Đỗ Ngọc Uyên  BA18A1B
15 Nguyễn Quang Tấn BA18A1B
16 Nguyễn Thị Bích BA18A1B

Ban Sự kiện gồm 14 sinh viên:

STT Họ và tên Lớp
1 Nguyễn Thị Thanh Ngân BA18A1A
2 Trần Thị Ái Nguyệt BA18A1A
3 Trần Minh Quang  BA18A1A
4 Nguyễn Thị Bích Hà BA18A1A
5 Phan Ngọc Linh BA18A1A
6 Trần Thị Mỹ Linh BA18A1A
7 Võ Thị Lệ Mỹ BA18A1B
8 Lê Thị Thanh Thúy BA18A1B
9 Nguyễn Thanh Tuấn BA18A1B
10 Nguyễn Thị Hồng Nhi BA18A1B
11 Trương Thị Nhật Linh BA18A1B
12 Huỳnh Thị Thu Trang BA18A1B
13 Võ Văn Phương BA18A1B
14 Nguyễn Tiến Dược BA18A1B