Bảo vệ Đề cương chi tiết nghiên cứu khoa học của sinh viên Quản trị Kinh doanh

Ngày 18/01/2019, 4 nhóm sinh viên thực hiện Nghiên cứu Khoa học đã trình bày lần lượt 4 đề tài khác nhau bao gồm “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả học ngoại ngữ(tiếng Anh) của sinh viên tại Đà Nẵng” , “Nghiên cứu về mô hình Đại học thông minh (Smart University) ứng dụng tại Đại học Đông Á Đà Nẵng”, “Thái độ của SV đối với vấn đề sống thử” và “Giải pháp phát triển du lịch văn hóa tại Đà Nẵng”.

Ngày 18/01/2019, 4 nhóm sinh viên thực hiện Nghiên cứu Khoa học gồm: Thái Thiện Chí, Võ Sĩ Tịnh, Trịnh Thị Xuân Á, Lê Thị Thùy Dung, Dương Lê Như Trầm, Nguyễn Thùy Huệ, Trần Phương Thuận, Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Hữu Đạt đã trình bày lần lượt 4 đề tài khác nhau bao gồm “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả học ngoại ngữ (tiếng Anh) của sinh viên tại Đà Nẵng”, “Nghiên cứu về mô hình Đại học thông minh (Smart University) ứng dụng tại Đại học Đông Á Đà Nẵng”, “Thái độ của SV đối với vấn đề sống thử” và “Giải pháp phát triển du lịch văn hóa tại Đà Nẵng” tại phòng 205, Đại học Đông Á dưới sự phản biện của các giảng viên Quản trị kinh doanh.

Các giảng viên Quản trị Kinh doanh tham dự buổi bảo vệ

Nhóm 1 (bao gồm các sinh viên: Thái Thiện Chí, Võ Sĩ Tịnh) đã trình bày về đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả học ngoại ngữ (tiếng Anh) của sinh viên tại Đà Nẵng”. Thầy cô Quản trị Kinh doanh đã yêu cầu nhóm xem lại kết cấu trình bày, các nôi dung của mô hình nghiên cứu chưa rõ ràng, chưa có những số liệu để chứng minh được tính cấp thiết của đề tài, cần xây dựng lại bố cục các nội dung lý thuyết hợp lý và có những dẫn nguồn tài liệu trích dẫn phù hợp hơn. Đồng thời, nhóm cũng nên xem lại quan hệ giữa các biến, biến “Hiệu quả” khó có thể đánh giá, và cần tìm ra mô hình cụ thể và nên đổi lại tên đề tài theo hướng phù hợp. Nhóm 1 đã xin ý kiến đổi thành tên “Các yếu tố tác động đến kết quả học tập của sinh viên Đại học Đông Á”.

Nhóm 2 (bao gồm các sinh viên: Trịnh Thị Xuân Á, Lê Thị Thùy Dung, Dương Lê Như Trầm) đã trình bày đề tài “Nghiên cứu về mô hình Đại học thông minh (Smart University) ứng dụng tại Đại học Đông Á - Đà Nẵng”. Thầy cô Quản trị Kinh doanh đã yêu cầu phân tích kỹ hơn về các mô hình đại học thông minh ở các quốc gia khác, và nên tập trung vào một trong năm yếu tố để xây dựng nên đại học thông minh và phân tích sâu vào yếu tố đó, thầy cô cũng gợi ý nên tập trung vào yếu tố “Smart Classroom” để phân tích và xây dựng trước tiên tại Đại học Đông Á. Tuy nhiên nhóm vẫn quyết định giữ nguyên tên đề tài nhưng sẽ điều chỉnh nội dung cho phù hợp.

Nhóm 3 (bao gồm các sinh viên: Trịnh Nguyễn Thùy Huệ, Trần Phương Thuận) trình bày đề tài “Thái độ của SV đối với vấn đề sống thử”. Thầy cô Quản trị Kinh doanh đã yêu cầu xem lại bố cục trình bày, các mô hình và các item được đo lường như thế nào. Nhóm đã đề nghị sẽ về thảo luận và có câu trả lời sau cho các thầy cô.

Nhóm 4 (bao gồm các sinh viên: Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Hữu Đạt) trình bày đề tài “Giải pháp phát triển du lịch văn hóa tại Đà Nẵng”. Thầy cô Quản trị Kinh doanh đã yêu cầu nhóm cần xem lại phần giải pháp vì chiến lược của thành phố Đà Nẵng là phát triển du lịch biển vậy nếu nhóm muốn phát triển du lịch văn hóa thì phải tập trung giải pháp thật thu hút, và thu hẹp phạm vi nghiên cứu để có thể đạt được kết quả tốt nhất. Nhóm đã điều chỉnh tên đề tài cho phù hợp hơn: “Xây dựng chuỗi cung ứng du lịch cho thành phố Đà Nẵng.

Một nhóm sinh viên đang bảo vệ đề tài nghiên cứu Khoa học

Kết thúc buổi bảo vệ, tất cả các nhóm đã tiếp thu và ghi nhận những đóng góp và nhận xét trên của hội đồng khoa học. Các nhóm sẽ về thảo luận, điều chỉnh để đề tài sẽ cho ra kết quả tốt hơn.