Chuẩn bị cho ngành công nghiệp 4.0: Bốn bước để cải thiện kỹ năng mềm của bạn

Cho dù bạn có thích hay không, ngành công nghiệp 4.0 đang thúc đẩy sự thay đổi trong mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng ta, bao gồm cả nơi làm việc. Tự động hóa nâng cao có khả năng thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại nhanh hơn, chính xác hơn và với chi phí thấp hơn nhiều so với con người và nó sẽ tác động đến tất cả công việc ở mọi cấp độ và ở tất cả lĩnh vực.

Tự động hóa cũng sẽ thay đổi vai trò của người quản lý - nhưng họ sẽ vẫn đóng một vai trò quan trọng của tổ chức. Trong bài viết của có tựa đề “Vai trò của người quản lý trong thế giới con người - robot là gì?” cho Financial Times, Andrew Hill đưa ra các chứng cứ lịch sử cho các nhà quản lý tham gia vào các ví trí khác nhau với trách nhiệm cao hơn hơn.

Vậy điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà quản lý - đặc biệt là những người quản lý cấp trung? Vâng, bây giờ là lúc để bắt đầu chuẩn bị. Bạn sẽ cần giám sát các nhóm khác nhau, quản lý giao diện HMI và duy trì sự nhanh nhẹn cần thiết để phát triển mạnh trong môi trường đòi hỏi sự thay đổi nhanh. Điều này đòi hỏi các kỹ năng mềm xuất sắc — bao gồm một số kỹ năng mà bạn có thể chưa có cơ hội phát triển. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là bắt đầu thực hiện ngày ngay bây giờ. Thực hiện theo bốn bước sau:

1. Hãy kiểm kê các kỹ năng mềm hiện đang quan trọng trong công việc của bạn, cũng như những kỹ năng cần thiết trong tương lai. Một số điều quan trọng nhất bao gồm trí thông minh cảm xúc, kỹ năng giao tiếp, tư duy sáng tạo, lãnh đạo, tư duy phê phán, khả năng thích ứng, giải quyết xung đột, kỹ năng hợp tác và khả năng nhanh chóng đánh giá các nguồn thông tin mới.

2. Đối với mỗi kỹ năng, đánh giá mức độ thành thạo của bạn là tốt, trung bình hoặc kém. Đánh giá này sẽ cung cấp định hướng cho bạn phương pháp thực hành và cải thiện. Tạo một danh sách ngắn các kỹ năng mềm mà bạn cần phải thực hành nhiều nhất.

3. Xác định cơ hội để cải thiện kỹ năng của bạn. Lưu ý rằng những cơ hội này có thể ở trong môi trường giáo dục, chuyên nghiệp và xã hội. Ví dụ, bạn có thể tham gia một khóa học trực tuyến để cải thiện kỹ năng tư duy phê phán của bạn, hoặc bạn có thể yêu cầu thêm trách nhiệm trong công việc để tăng cường khả năng lãnh đạo của bạn. Đồng thời, nếu bạn rất giỏi trong việc dẫn đầu một nhóm nhưng bạn hiếm khi cộng tác với những người ngang hàng với bạn tại nơi làm việc, bạn có thể tình nguyện tham gia ban tổ chức một sự kiện tại khu vực địa phương của bạn.

4. Làm việc với một người cố vấn hoặc huấn luyện viên. Tùy thuộc vào cách mạng tự động hóa ảnh hưởng đến công ty của bạn và công việc của bạn như thế nào, việc cải thiện kỹ năng mềm của bạn có thể rất quan trọng đối với sự nghiệp của bạn. Làm việc với một người cố vấn hoặc thậm chí một huấn luyện viên có thể cung cấp cho bạn hướng dẫn, hỗ trợ và tư vấn cần thiết giúp bạn phát triển kỹ năng của bạn lên cấp độ chuyên gia.

Mặc dù việc cải thiện kỹ năng mềm của bạn có sẽ rất khó khăn, những nó là một trong những cách đầu tư tốt nhất cho thời gian và năng lượng của bạn. Bởi vì làm như vậy, bạn sẽ không chỉ trở thành một người quản lý tốt hơn; bạn cũng sẽ là tài sản quý giá hơn cho bất kỳ công ty nào trong nhiều năm tới.

Nguồn: ​https://www.ft.com/content/f619036a-0612-11e6-9b51-0fb5e65703ce