Chúc mừng sinh viên Lê Thủ Đô - Lớp QV14A3.1

Đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc năm học 2015-2016

Kết quả HT: 3.62