Chúc mừng sinh viên Lưu Văn Thuyết - Lớp QN15A2.1

Đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc năm học 2015-2016

Kết quả HT: 3.62