Chúc mừng sinh viên Phạm Văn Lâm - Lớp QS15A1.1

Được cấp học bổng Hoa Anh Đào năm học 2015-2016

Thành tích: SV xuất sắc

Kết quả HT: 3.71