Cùng người trẻ chuyển đổi số trong Quản trị văn phòng

Ngày 20/7, trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học: “Chuyển đổi số trong quản trị văn phòng”.

Hội thảo là diễn đàn của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, học viên, sinh viên và chuyên gia hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực quản trị văn phòng, công nghệ thông tin cùng thảo luận những vấn đề đặt ra khi chuyển đổi số. Đây còn là sự kiện đặc biệt ý nghĩa thể hiện truyền thống hợp tác hơn 20 năm giữa hai đơn vị đào tạo về quản trị văn phòng và hai năm ký thỏa thuận hợp tác giữa hai trường đại học.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính: Lý luận chung về chuyển đổi số trong quản trị văn phòng. Thực tiễn chuyển đối số trong quản trị văn phòng tại Việt Nam; Những thay đổi của văn phòng trong chuyển đổi số và gợi ý cho đào tạo.

Các nhóm vấn đề trên được tiếp cận từ nhiều góc độ: Lý luận và thực tiễn, cơ hội cùng thách thức, vai trò cũng như trách nhiệm. Các thông tin, số liệu và minh chứng được khai thác từ rất nhiều nguồn khác nhau: Từ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số; Những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong, ngoài nước; Thực tiễn thực hiện chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính - sự nghiệp… đến thông tin dự báo về xu hướng phát triển của chuyển đổi số trong quản trị văn phòng.

Tại hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được 50 bài viết khoa học của các tác giả đến từ nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong cả nước. Chiếm số lượng nhiều nhất là bài viết của giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên thuộc các cơ sở đang đào tạo ngành Quản trị văn phòng của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính quốc gia… Đặc biệt, hội thảo nhận được nhiều tham luận của các tác giả đến từ Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng UBND các tỉnh…

Bạn Nguyễn Thảo Linh, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: “Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, vì vậy, hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với người trẻ như mình. Qua hội thảo, chúng mình có thêm nhiều thông tin, kiến thức bổ ích cả lý luận và thực tiễn”.

(Hội thảo thu hút nhiều chuyên gia nghiên cứu sinh, sinh viên tham gia)

Thảo Linh cho biết thêm, từ hội thảo này, nhiều vấn đề tiếp tục được nghiên cứu và làm sáng tỏ: Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà quản trị văn phòng đặc biệt là cơ sở nghiên cứu, đào tạo nhân lực về quản trị văn phòng trong công cuộc chuyển đổi số ở Việt Nam; Các giải pháp công nghệ hữu ích cần áp dụng nhằm đẩy mạnh hơn chuyển đổi số trong quản trị văn phòng;

Bên cạnh đó, một số giải pháp và kinh nghiệm, thành tựu của các nước trên thế giới trong việc thực hiện chuyển đổi số và đào tạo năng lực số, kỹ năng số cho nguồn nhân lực quản trị văn phòng; Các vấn đề cần tiếp tục hợp tác nghiên cứu và đào tạo về chuyển đổi số trong quản trị văn phòng ở Việt Nam… cũng được chia sẻ.

“Trích nguồn Nguyễn Dũng”