HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM HỌC 2023-2024

Sáng ngày 05/01/2024, Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Đông Á đã tổ chức hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2023-2024.

Tham dự hội đồng có TS. Hồ Mân Giang – Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh, ThS. Ngô Thị Sa Ly- Phó khoa thường trực Khoa Quản trị kinh doanh, PGS.TS Trần Xuân Hiệp – Phó khoa Quản trị kinh doanh và các thầy/cô là phụ trách ngành, là giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Đông Á.