Kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học Khoa Quản trị tháng 11/2019

Căn cứ trên kế hoạch NCKH của Khoa Quản trị đã được Lãnh đạo Nhà trường phê duyệt, cũng như mục tiêu phát triển về các hoạt động khoa học, trao đổi học thuật của khoa trong năm 2019, Khoa Quản trị xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học Khoa tháng 11.2019 với chủ đề “Rào cản và thuận lợi của những doanh nghiệp khởi nghiệp bởi thế hệ trẻ.” với sự tham gia của nhiều diễn giả giàu kinh nghiệm, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Dự kiến 7h30 -11h30 ngày 16 tháng 11 năm 2019 (Thứ bảy)

2. Địa điểm: Phòng 303, Trường Đại học Đông Á

3. Diễn giả:

  - Nguyễn Thị Thanh Trang - Retail Project Operation Manager - Dacotex Group, Việt Nam.
  - Lý Đình Quân - Founder & CEO - Sông Hàn Incubator.
  - Mai Văn Khoa - Giám đốc- Công ty CP Cửa đẹp ADoor Việt Nam.