KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH – ĐẠI HỌC ĐÔNG Á TỔ CHỨC SEMINAR “TẬP HUẤN VỀ VIẾT VÀ CÔNG BỐ BÀI BÁO KHOA HỌC TRÊN TẠP CHÍ UY TÍN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ.”

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng viết một bài báo khoa học để công bố trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế cho các giảng viên , sáng ngày 23/09/2023 tại hội trường P709, Khoa Quản trị kinh doanh-Trường Đại học Đông Á đã tổ chức Seminar với chủ đề" Tập huấn về viết và công bố bài báo khoa học trên tạp chí uy tín trong nước và quốc tế

          PGS.TS Trần Xuân Hiệp - Phó khoa QTKD 

Trong nội dung bài báo cáo, PGS.TS Trần Xuân Hiệp đã có những trao đổi rất chi tiết và những đúc kết tâm huyết để đem đến cho các thầy cô góc nhìn tổng quát và toàn diện về các vấn đề liên quan đến nghiên cứu khoa học nói chung và công bố bài báo khoa học nói riêng. Cụ thể,  PGS.TS Trần Xuân Hiệp đã chia sẻ những nội dung thực tiễn từ tìm kiếm chủ đề nghiên cứu đến cách thức lựa chọn tạp chí, cách phân biệt những tạp chí uy tín với các tạp chí giả mạo, quy trình đăng bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế trong lĩnh vực khoa học xã hội.  Và trong buổi Seminar, PGS.TS Trần Xuân Hiệp đã có những trao đổi, giải đáp các câu hỏi đến từ các thầy cô khoa QTKD.

Trong buổi chia sẻ này, các giảng viên khoa QTKD, đặc biệt là các giảng viên trẻ đã hiểu hơn về NCKH, cách viết 1 bài báo khoa học chất lượng và quy trình đăng bài trên các tạp chí uy tín. Thông qua seminar học thuật này cũng góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa QTKD, nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa và nhà trường.

Nguồn: Ths. Nguyễn Thị Ngọc Dung