Khoa Quản trị tổ chức bảo vệ Đề cương NCKH sinh viên tháng 11/2019

Nhằm giúp sinh viên Khoa Quản trị có thể tiếp cận kiến thức lý luận và kiến thức thực tiễn thông qua nhiều cách thức phong phú, đa dạng, đồng thời giúp sinh viên biết cách đánh giá, phân tích xử lý vấn đề theo cách khoa học, và tạo tiền đề giúp sinh viên nâng cao việc học tập trong tương lai, Khoa Quản trị đã tổ chức buổi bảo vệ Đề cương NCKH vào ngày 11/11/2019.

Với sự tham gia bảo vệ của 09 nhóm sinh viên với nhiều chủ đề đa dạng, cụ thể như sau:

1. Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu, thái độ của khách du lịch khi đến Đà Nẵng

2. Nghiên cứu hành vi mua hàng online của sinh viên Đại học Đông Á

3. Nghiên cứu  các yếu tố ảnh hướng đến việc nghỉ học (dài hạn + ngắn hạn) của sinh viên Đại học Đông Á

4. Nghiên cứu các ảnh hưởng đến việc lựa chọn loại hình du lịch cộng đồng

5. Nghiên cứu thị trường kinh doanh online của sinh viên các trường Đại Học trong phạm vi quận Hải Châu TP.Đà Nẵng năm 2019

6. Nghiên cứu Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách du lịch tại TP.Đà Nẵng

7. Factors Influencing Consumer Trust in Mobile Payments

8. Xây dựng chuỗi cung ứng trái cây sạch tại Đăk Lăk

Buổi bảo vệ được diễn ra với tinh thần sôi nổi, các nhóm sinh đã được nhận được nhiều góp ý chuyên môn từ các thành viên của Hội đồng. Kết thúc buổi bảo vệ, các nhóm đã cám ơn những ý kiến chân thành từ Hội đồng và hứa sẽ có những điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao chất lượng bài nghiên cứu khoa học trong đợt bảo vệ sau. 

Sinh viên thuyết trình Đề cương NCKH trước Hội đồng

Sinh viên tiến hành phản biện và tiếp thu ý kiến đánh giá từ Hội đồng

Từ khóa