Lịch thi và hiệu lệnh kỳ thi tuyển sinh ĐH Liên thông đợt tháng 6/2020

Khóa thi ngày 20-21/06/2020. Thí sinh nhận thẻ dự thi từ ngày 18/06/2020 tại Phòng Tuyển sinh - trường Đại học Đông Á

I. LỊCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

(Khóa thi ngày 20 - 21/06/2020)

TT

Ngành/Chuyên ngành

Môn thi

Ngày thi

P. Thi

Ghi chú

1

Công nghệ KT Điện:

+ Điện – Điện tử

Lý thuyết mạch điện

7h00 Ngày 20/06/2020

811

 

Máy điện

13h00 Ngày 20/06/2020

Anh văn

7h00 Ngày 21/06/2020

2

Công nghệ thông tin

Cơ sở dữ liệu

7h00 Ngày 20/06/2020

809

 

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

13h00 Ngày 20/06/2020

Anh văn

7h00 Ngày 21/06/2020

3

CNKT Xây dựng

+ Xây dựng DD và CN

+ Xây dựng Cầu đường

Cơ học kết cấu

7h00 Ngày 20/06/2020

809

 

+ Kỹ thuật thi công

+ Thi công cầu đường

13h00 Ngày 20/06/2020

Anh văn

7h00 Ngày 21/06/2020

4

Điều dưỡng

+ Đa khoa

+ Sản khoa

Điều dưỡng cơ bản

7h00 Ngày 20/06/2020

812

813

814

 

+ Điều dưỡng đa khoa

+ Điều dưỡng sản khoa

13h00 Ngày 20/06/2020

Anh văn

7h00 Ngày 21/06/2020

5

Kế toán

Nguyên lý kế toán

7h00 Ngày 20/06/2020

807

 

Kế toán tài chính

13h00 Ngày 20/06/2020

Anh văn

7h00 Ngày 21/06/2020

6

Quản trị kinh doanh

Kinh tế vi mô

7h00 Ngày 20/06/2020

809

 

Quản trị học

13h00 Ngày 20/06/2020

Anh văn

7h00 Ngày 21/06/2020

7

Quản trị văn phòng

Lý luận và TT công tác VT

7h00 Ngày 20/06/2020

807

 

Lý luận và TT công tác LT

13h00 Ngày 20/06/2020

Anh văn

7h00 Ngày 21/06/2020

II. THỜI GIAN VÀ HIỆU LỆNH THI

Thời gian Nội dung công việc Hiệu lệnh
Sáng Chiều
07h00 13h00 Thí sinh có mặt tại phòng thi  
07h00 - 7h15 13h00 - 13h15 CBCT thi có mặt tại phòng Hội đồng thi để quán triệt quy chế thi, bốc thăm và phân công nhiệm vụ coi thi.  
07h15 - 07h30 13h15 - 13h30 CBCT đánh số báo danh, gọi thí sinh vào phòng thi, đối chiếu, kiểm tra thẻ thí sinh với danh sách, quán triệt quy chế phòng thi. 1 hồi 3 tiếng trống
07h30 - 07h35 13h30 - 13h35 CBCT 1 về nhận đề thi tại Phòng Hội đồng thi  
07h35 - 07h45 13h35 - 13h45 Bóc và phát đề cho thí sinh 3 tiếng trống
07h45 13h45 Bắt đầu làm bài thi 6 tiếng trống
09h00 15h00 Còn 15 phút làm bài thi trắc nghiệm (90 phút) 1 tiếng trống
10h30 16h30 Còn 15 phút làm bài thi tự luận (120 phút)
09h15 15h15 CBCT thu bài thi trắc nghiệm 1 hồi trống
10h45 16h45 CBCT thu bài thi tự luận