Năm học 2017 - 2018

Trình độ đào tạo: Đại học

TT Tên đề tài Người thực hiện Người hướng dẫn Nội dung tóm tắt
1 Hoàn thiện công tác QT LLBH tại công ty Misa Lê Thị Hoàng Cúc ThS. Nguyễn Thị Ngọc Dung Hoàn thiện công tác QT LLBH tại công ty Misa
2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách XTHH tại công ty CP Hoàng Long Yến Nguyễn Thị Cẩm Huyền ThS. Nguyễn Thị Ngọc Dung Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách XTHH tại công ty CP Hoàng Long Yến
3 Giải pháp mở rộng thị trường vận chuyển khách quốc tế tại công ty Cổ Phần Đi Chung Lê Tuấn Anh ThS. Phạm Thị Tâm Giải pháp mở rộng thị trường vận chuyển khách quốc tế tại công ty Cổ Phần Đi Chung
4 Giải pháp phát triển hoạt động Digital Marketing tại khách sạn Richland Phan Thị Thu ThS. Phạm Thị Tâm Giải pháp phát triển hoạt động Digital Marketing tại khách sạn Richland
5 Giải pháp phát triển hoạt động Marketing tại công ty cổ phần SQ Việt Nam Hà Như Quỳnh ThS. Phạm Thị Tâm Giải pháp phát triển hoạt động Marketing tại công ty cổ phần SQ Việt Nam
6 Hoàn thiện hoạt động quản trị bán hàng tại công ty TNHH & DV Nguyên Hoàng Hương Nguyễn Khoa Huy ThS. Phạm Thị Tâm Hoàn thiện hoạt động quản trị bán hàng tại công ty TNHH & DV Nguyên Hoàng Hương
7 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông marketing cho Công ty Bất Động Sản thế kỹ STDA Nguyễn Trần Đức ThS. Phạm Thị Tâm Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông marketing cho Công ty Bất Động Sản thế kỹ STDA
8 Giải pháp nâng cao hoạt động thu hút khách hàng cho sản phẩm CukCuk.vn của công ty cổ phần MISA tại Việt Nam Dương Thị Hằng ThS. Ngô Thị Sa Ly Giải pháp nâng cao hoạt động thu hút khách hàng cho sản phẩm CukCuk.vn của công ty cổ phần MISA tại Việt Nam
9 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị Marketing tại công ty cổ phần đầu tư - thương mại Việt May Đà Nẵng Phạm Thế Duy ThS. Ngô Thị Sa Ly Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị Marketing tại công ty cổ phần đầu tư - thương mại Việt May Đà Nẵng
10 Hoàn thiện công tác truyền thông cổ động nhằm thu hút khách du lịch nội địa tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn Lê Phạm Duy Hưng ThS. Ngô Thị Sa Ly Hoàn thiện công tác truyền thông cổ động nhằm thu hút khách du lịch nội địa tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn
11 Giải pháp nâng cao lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh tại khách sạn SERENE qua OTA Nguyễn Viết Lợi ThS. Ngô Thị Sa Ly Giải pháp nâng cao lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh tại khách sạn SERENE qua OTA
12 Hoàn thiện chính sách Marketing tại công ty Du Lịch và Thương Mại Tương Lai Xanh Nguyễn Thị Thanh Mai ThS. Ngô Thị Sa Ly Hoàn thiện chính sách Marketing tại công ty Du Lịch và Thương Mại Tương Lai Xanh
13 Hoàn thiện chính sách Marketing nhằm phát triển thị trường của công ty Misa tại Myanmar Trương Đức Hậu ThS. Từ Thị Hải Yến Hoàn thiện chính sách Marketing nhằm phát triển thị trường của công ty Misa tại Myanmar
14 Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Con Ong chi nhánh Đà Nẵng Đinh Lê Thanh Thùy Trang ThS. Từ Thị Hải Yến Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Con Ong chi nhánh Đà Nẵng
15 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ Phần Tập đoàn Điện lạnh Điện máy Viết Úc - Chi Nhánh Miền Trung Lê Thị Thu Hà ThS. Từ Thị Hải Yến Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ Phần Tập đoàn Điện lạnh Điện máy Viết Úc - Chi Nhánh Miền Trung
16 Tăng cường chính sách marketing mix để thu hút thị trường khách trung quốc đến với khách sạn Legacy Trần Thị Cẩm Thúy ThS. Từ Thị Hải Yến Tăng cường chính sách marketing mix để thu hút thị trường khách trung quốc đến với khách sạn Legacy