Năm học 2018 - 2019

Trình độ đào tạo: Đại học

TT Tên đề tài Người thực hiện Người hướng dẫn Nội dung tóm tắt
1 Hoàn thiện công tác đào tạo  nguồn nhân lực của Công ty HB Miền Trung Trần Thị Thúy Diễm ThS. Lê Thị Kim Tuyết Thực trạng và giải pháp pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực trong Công ty HB Miền Trung
2 Hoàn thiện chất lượng dịch vụ tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Phú Hoàng Đinh Nguyễn Thục Đoan ThS. Lê Thị Kim Tuyết Thực trạng và giải pháp pháp nhằm hoàn thiện chất lượng dịch vụ tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Phú Hoàng
3 Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại Trung tâm Anh ngữ Pingo Đào Duy Dương ThS. Lê Thị Kim Tuyết Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại Trung tâm Anh ngữ Pingo
4 Hoàn thiện hoạt động Marketing tại Công ty cổ phần BĐS Southernlands Ngô Chí Hải ThS. Lê Thị Kim Tuyết Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing tại Công ty cổ phần BĐS Southernlands
5 Hoàn thiện chính sách marketing tại Công ty TNHH MTV Phát triển thương mại Phước Tín Châu Văn Hạnh ThS. Lê Thị Kim Tuyết Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách marketing tại Công ty TNHH MTV Phát triển thương mại Phước Tín
6 Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Nhật Thành Vinh Trần Thị Mỹ Hảo ThS. Lê Thị Kim Tuyết Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Nhật Thành Vinh
7 Hoàn thiện chính sách đãi ngộ nhân sự tại Công ty TNHH du lịch Lăng Cô (LangCo Beach Resort) Nguyễn Ngọc Lanh ThS. Lê Thị Kim Tuyết Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách đãi ngộ nhân sự tại Công ty TNHH du lịch Lăng Cô (LangCo Beach Resort)
8 Hoàn thiện công tác truyền thông cổ động tại Công ty BĐS Southernlands Tạ Thị Khánh Linh ThS. Lê Thị Kim Tuyết Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác truyền thông cổ động tại Công ty BĐS Southernlands
9 Phân tích quy trình tuyển dụng và đào tạo nhân sự tại Công ty  sản xuất và thương mại Thiên Phúc Lê Thị Bích Diễm ThS. Nguyễn Hoàng Trang Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tuyển dụng và đào tạo nhân sự tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Thiên Phúc
10 Giải pháp nhằm tăng cường công tác xúc tiến cổ động cho Công ty TNHH Công viên Châu Á Nguyễn Hữu Toàn ThS. Từ Thị Hải Yến Thực trạng và giải pháp pháp nhằm tăng cường công tác xúc tiến cổ động cho Công ty TNHH công viên Châu Á
11 Hoàn thiện chính sách Marketing -mix cho Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam Phạm Thị Thu Hiền ThS. Từ Thị Hải Yến Thực trạng và giải pháp pháp nhằm hoàn thiện chính sách marketing -mix cho CT TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam
12 Hoàn thiện chính sách Marketing- Mix cho Trung tâm Tin học và Anh ngữ Khái Trí Vũ Phi Hồng ThS. Từ Thị Hải Yến Thực trạng và giải pháp pháp nhằm hoàn thiện chính sách Marketing- Mix cho Trung tâm Tin học và Anh ngữ Khái Trí
13 Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của Công ty địa ốc New Đà Thành Nguyễn Thùy Loan ThS. Từ Thị Hải Yến Thực trạng và giải pháp pháp nhằm hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của Công ty địa ốc New Đà Thành
14 Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của Công ty cổ phần Phúc Bình Nguyễn Văn Tài ThS. Từ Thị Hải Yến Thực trạng và giải pháp pháp nhằm hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của Công ty cổ phần Phúc Bình
15 Hoàn thiện công tác quản trị chất lượng tại Công ty VATUCO.378 Võ Văn Chương ThS. Từ Thị Hải Yến Thực trạng và giải pháp pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị chất lượng tại Công ty VATUCO.378
16 Giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách marketing của Công ty TNHH vật liệu xây dựng Lựu Liên Phùng Quốc Cường ThS. Từ Thị Hải Yến Thực trạng và giải pháp pháp nhằm hoàn thiện chính sách marketing của Công ty TNHH vật liệu xây dựng Lựu Liên
17 Giải pháp phát triển thương hiệu sản phẩm của Công ty TNHH Gymhome Việt Nam Lê Văn Tới ThS. Phạm Thị Tâm Thực trạng và giải pháp phát triển thương hiệu sản phẩm của Công ty TNHH Gymhome Việt Nam
18 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực trong Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Thúy ThS. Phạm Thị Tâm Thực trạng và giải pháp pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực trong Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam
19 Hoàn thiện chính sách Marketing - Mix tại Trung tâm Anh ngữ Pingo Ngô Văn Long ThS. Lê Thị Kim Tuyết Thực trạng và giải pháp pháp nhằm hoàn thiện chính sách Marketing - Mix tại Trung tâm Anh ngữ Pingo
20 Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Công ty TNHH VLXD Lựu Liên Võ Đình Sữu ThS. Lê Thị Kim Tuyết Thực trạng và giải pháp pháp nhằm tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Công ty TNHH VLXD Lựu Liên
21 Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Công ty BĐS Southernlands Ngô Chí Tài ThS. Lê Thị Kim Tuyết Thực trạng và giải pháp pháp nhằm hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại Công ty BĐS Southernlands
22 Hoàn thiện công tác quản trị lực lượng bán hàng tại Công ty BĐS Southernlands Lương Tấn Vũ ThS. Lê Thị Kim Tuyết Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị lực lượng bán hàng tại Công ty BĐS Southernlands
23 Công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận - Chi nhánh Đà Nẵng Nguyễn Thị Hồng Thúy ThS. Lê Thị Kim Tuyết Thực trạng và giải pháp pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận chi nhánh Đà Nẵng
24 Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại Công ty MM Mega Market Đà Nẵng Nguyễn Thị Kim Yến ThS. Lê Thị Kim Tuyết Thực trạng và giải pháp pháp nhằm hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại Công ty MM Mega Market Đà Nẵng
25 Giải pháp hoàn thiện chính sách Marketing cho Công ty TNHH Lê Anh Thiên Phú Trần Thiện Nam ThS. Từ Thị Hải Yến Thực trạng và giải pháp pháp nhằm hoàn thiện chính sách Marketing cho Công ty TNHH Lê Anh Thiên Phú
26 Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động truyền thông cổ động cho Công ty Bảo Việt Nhân thọ Đà Nẵng Lê Thị Anh Thư ThS. Từ Thị Hải Yến Thực trạng và giải pháp pháp nhằm nâng cao hoạt động truyền thông cổ động cho Công ty Bảo Việt Nhân thọ Đà Nẵng
27 Hoàn thiện công tác quản trị lực lượng bán hàng tại Công ty bất động sản Lê Anh Thiên Phú Lê Thị Hồng Linh ThS. Từ Thị Hải Yến Thực trạng và giải pháp pháp nhằm công tác quản trị lực lượng bán hàng tại Công ty bất động sản Lê Anh Thiên Phú
28 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH Công viên Châu Á Nguyễn Thành Đạt ThS. Phạm Thị Tâm Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp tuyển dụng của Công ty TNHH Công viên Châu Á
29 Giải pháp tạo động lực cho nhân viên tại Công ty cổ phần Đất Phương Nam Việt Nam Nguyễn Lê Hậu ThS. Phạm Thị Tâm Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp tạo động lực cho nhân viên tại Công ty CP Đất Phương Nam
30 Giải pháp nhằm tạo động lực cho đội ngũ lao động tại Công ty TNHH MTV Thuận Nhĩ Phan Thủy Trinh ThS. Phạm Thị Tâm Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp tạo động lực cho nhân viên tại Công ty TNHH MTV Thuận Nhĩ
31 Giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại Công ty TNHH Công viên Châu Á Phạm Thị Hải Anh ThS. Phạm Thị Tâm Thực trạng và giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại Công ty TNHH Công viên Châu Á
32 Nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh của Công ty cổ phần chuyển phát nhanh giao hàng tiết kiệm Hoàng Tín Trung ThS. Phạm Thị Tâm Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh tại Công ty cổ phần chuyển phát nhanh giao hàng tiết kiệm
33 Giải pháp phát triển kênh phân phối của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Long Phước Nguyễn Thị Diệu Yên ThS. Phạm Thị Tâm Thực trạng và giải pháp phát triển kênh phân phối của Công ty Long Phước
34 Giải pháp phát triển lực lượng bán hàng tại PNJ Đà Nẵng Trần Ngọc Lan ThS. Phạm Thị Tâm Thực trạng và giải pháp phát triển lực lượng bán hàng tại Công ty PNJ Đà Nẵng
35 Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng TMĐT cho Nhà hàng Indochili Trương Ánh Nhân ThS. Phạm Thị Tâm Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng TMĐT cho Nhà hàng Indochili
36 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của Công ty cổ phần Thép Việt Miền Trung Lê Thị Thu Hương ThS. Phạm Thị Tâm Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của Công ty cổ phần Thép Việt Miền Trung