Ngàn hoa tri ân người Thầy - Cô Đại học Đông Á

Mùa Hiến chương 2019 đã có những niềm vui trọn vẹn, những bó hoa tươi thắm từ học trò cũng như các cựu sinh viên gửi gắm tâm tình Tri ân đến những người Thầy, người Cô Đại học Đông Á.

Tri ân Thầy Cô - người thầm lặng chở tri thức cho những chuyến đò thành công của nhiều thế hệ sinh viên

Tri ân những người Thầy - người Cô đã cần mẫn gieo những ước mơ hi vọng cho bao thế hệ học trò

Từ khóa