Ngành kinh doanh quốc tế của Đại học Đông Á: cơ hội nghề nghiệp rộng mở dành cho các cử nhân tương lai!!!

NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ

Các chuyên môn trong ngành:

1. Nghiệp vụ kinh doanh quốc tế

2. Nghiệp vụ logistics

3. Đầu tư quốc tế

4. Quản trị doanh nghiệp

Thương mại quốc tế là hoạt động giao thương hàng hóa, dịch vụ giữa các công ty hoặc tổ chức ở các quốc gia khác nhau trên thế giới. Đầu tư quốc tế là hoạt động đầu tư xuyên biên giới của các nhà đầu tư nhằm thu lợi nhuận hoặc thoả mãn các mục tiêu hiệu quả xã hội. Thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế phức tạp hơn nhiều so với hoạt động thương mại và đầu tư trong nước do các bên tham gia ngoài việc tuân thủ qui định trong nước còn phải tuân thủ các thỏa thuận, hiệp định, nguyên tắc, thông lệ quốc tế và đặc biệt còn sự khác biệt về văn hóa.

Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế không chỉ giúp người học xây dựng tầm nhìn quốc tế mà còn phát triển các kỹ năng tư duy và kỹ năng nghề nghiệp đặc thù, giúp người học thích ứng và hội nhập trong môi trường đa văn hóa. Đặc biệt, người học đạt năng lực chuyên môn nghề nghiệp về kinh doanh, thương mại trong môi trường toàn cầu, hiểu biết sâu sắc các lý thuyết, thực tiễn, và kỹ thuật cốt lõi trong quản trị kinh doanh quốc tế.

Cụ thể:

1. Nghiệp vụ kinh doanh quốc tế

Thực hiện thành thạo các nghiệp vụ trong hoạt động kinh doanh quốc tế tại doanh nghiệp; Nhận diện và đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp; Xây dựng hoàn thiện hồ sơ xuất nhập khẩu cho một loại hàng hoá xuất nhập khẩu tại doanh nghiệp; Hệ thống hoá các phương thức giao dịch, hợp đồng ngoại thương.

2. Nghiệp vụ logistics

Thực hiện thành thạo các nghiệp vụ trong hoạt động kinh doanh logistics tại doanh nghiệp; Nhận diện và đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh logistics của doanh nghiệp; Xây dưng được chiến lược kinh doanh cho một trong các dịch vụ logistics của doanh nghiệp

3. Đầu tư quốc tế

Đánh giá được tính hiệu quả của các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Nghiên cứu tính khả thi và thẩm định các dự án đầu tư quốc tế cho các nhà đầu tư Việt Nam; Đánh giá được các loại rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính; Phân tích được ảnh hưởng của cán cân thanh toán quốc tế và tỷ giá hối đoái trong hoạt động ngoại thương của doanh nghiệp

4. Quản trị doanh nghiệp

Xây dựng kế hoạch sản xuất, bố trí mặt bằng, phân bổ các nguồn lực sản xuất cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; Xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn cho doanh nghiệp; Điều hành quản lý doanh nghiệp (ở các tất cả lĩnh vực nhân sự, bán hàng, quản trị quan hệ khách hàng…)

Và đây là điểm nổi bật:

Nghề nghiệp tương lai và cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhiệm các vị trí công việc về xuất nhập khẩu, Phát triển kinh doanh quốc tế, Giám đốc vận hành quốc tế, Chuyên gia tư vấn quản lý quốc tế, Đại diện bán hàng nước ngoài, Giám đốc Logistic, Điều phối viên xuất nhập khẩu, Giám đốc tiếp thị quốc tế, Giám đốc nhân sự quốc tế, Chuyên gia tư vấn đầu tư quốc tế…tại các công ty vừa và lớn hoặc tập đoàn nước ngoài tại Việt Nam với hơn 33.000 dự án đầu tư nước ngoài, hàng trăm công ty xuất nhập khẩu với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 673,82 tỷ USD (năm 2022).

Có thể trở thành nhà đầu tư hoặc khởi nghiệp, thành lập một cơ sở kinh doanh nhỏ và vừa.

Để nhận thêm nhiều thông tin bổ ích, các bạn quét mã QRcode dưới đây: