Ngành quản trị văn phòng đến từ Đại học Đông Á sẽ đem đến các thông tin quan trọng cho các bạn đang suy nghĩ về cánh cổng đại học!!!!!

NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

MÃ NGÀNH: 7340406

 

Chuyên môn trong ngành

1. Quản trị văn phòng 

2. Nghiệp vụ thư ký

3. Tổ chức sự kiện

4. Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ

Chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng thực nghiệm, người học được đào tạo toàn diện về kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc chuyên nghiệp, thích ứng trong mọi môi trường làm việc đa văn hóa, hiện đại.

1. Quản trị văn phòng

Chuyên ngành trang bị cho người học kiến thức về lý luận và thực tiễn về lưu trữ tài liệu số và quản trị văn phòng hiện đại, văn phòng điện tử. Đồng thời trang bị khối kiến thức về kỹ năng mềm: kỹ năng giao tiếp thuyết trình; kỹ năng tham mưu lãnh đạo; kỹ năng đàm phán thương lượng; nghệ thuật lãnh đạo… Hệ thống kiến thức này giúp người học có tư duy tốt, có tầm nhìn chiến lược phát triển văn phòng số, có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ vững vàng, thích ứng trong mọi môi trường đa văn hóa, hiện đại.

2. Nghiệp vụ thư ký và tổ chức sự kiện

Có năng lực chuyên môn trở thành thư ký/trợ lý giỏi cho lãnh đạo, giám đốc doanh nghiệp trong và ngoài nước, thành thạo kỹ năng xử lý thông tin và tham mưu cho lãnh đạo; Tổ chức các sự kiện họp, hội nghị, hội thảo khoa học, đảm bảo thực hiện đúng các nghi thức và lễ tân ngoại giao; có kỹ năng giao tiếp tốt với đồng nghiệp, cấp trên và khách hàng thông qua hội thoại và email, xử lý công việc tốt.

3. Nghiệp vụ Văn thư - lưu trữ

Chuyên ngành trang bị cho người học kiến thức về lý luận và thực tiễn công tác văn thư, lưu trữ trong môi trường số, đáp ứng nhu cầu xã hội, phát triển hệ thống văn thư – lưu trữ theo xu hướng hiện đại. Bên cạnh đó, người học cũng được trang bị những kiến thức về công nghệ thông tin (MOS quốc tế), ngoại ngữ, các kỹ năng nghề nghiệp về soạn thảo văn bản hành chính; Quản lý văn bản trong môi trường mạng; Lập hồ sơ và quản lý thiết bị lưu khóa, bảo mật dữ liệu điện tử…Hệ thống kiến thức này sẽ giúp người học có thể thích nghi trong mọi môi trường, từ cơ quan Nhà nước đến doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đồng thời có khả năng tự học, tự nghiên cứu tiếp thu các thành tựu của khoa học kỹ thuật và cơ sở để học lên các bậc học Thạc sỹ, Tiến sĩ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế - xã hội.

Nghề nghiệp tương lai và cơ hội việc làm

1. Làm việc tại các bộ phận hành chính, tổng hợp, nhân sự  thuộc khu vực văn phòng; 

2. Thư ký văn văn phòng hoặc trợ lý hành chính tại văn phòng của tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, các chương trình, dự án; 

3. Có khả năng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo hoặc phụ trách bộ phận văn phòng tại các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức khác; 

4. Giảng viên tại các cơ sở đào tạo về văn phòng và quản trị văn phòng bậc trung cấp, cao đẳng và một số trường đại học; 

5. Nghiên cứu viên về văn phòng, quản trị văn phòng tại các trường đại học và các cơ sở nghiên cứu khoa học.

6. Có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn là thạc sĩ, tiến sĩ trong nước hoặc nước ngoài, nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, phát triển bản thân./.

VÀ ĐÂY LÀ MÃ QRCODE ĐỂ CÁC BẠN NẮM THÊM CÁC THÔNG TIN CẦN THIẾT