Ngày hội việc làm thường niên 2017 tại ĐH Đông Á

Ngày hội việc làm thường niên 2017 sẽ tổ chức vào ngày 30/6/2017, lúc 7h30 - 12h00.

Địa điểm: Tại sảnh tầng 2 - Đại học Đông Á.

Hiện nay, thông tin các đơn vị tham gia tuyển dụng Ngày hội việc làm đã được phòng ĐN&HTDN cập tại tại face: Viec lam sinh vien UDA hằng ngày

https://www.facebook.com/vieclamsinhvienuda/