Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Quản trị

Ngày 11/5/2018, Khoa Quản trị - Trường Đại học Đông Á đã tổ chức nghiệm thu 04 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Quản trị. TS. Trần Khắc Xinh, Trưởng khoa Quản trị chủ trì Hội đồng nghiệm thu đã cùng với các thầy cô trong Hội đồng đánh giá chất lượng các đề tài.

Các nhóm bảo vệ đề tài NCKH chụp ảnh chung với Hội đồng nghiệm thu

Năm nay, sinh viên Quản trị tham dự bảo vệ nghiên cứu khoa học với 04 đề tài bao gồm: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định ở ký túc xá của sinh viên tại Đà Nẵng, Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên chính quy Đại học Đông Á, Giải pháp xây dựng chuỗi cung ứng du lịch thành phố Đà Nẵng, và Nghiên cứu mô hình lớp học thông minh ứng dụng tại trường Đại học Đông Á - Đà Nẵng. Qua phần trình bày của các thành viên các nhóm bảo vệ, Hội đồng đã chọn 01 nhóm dự thi phần thuyết trình và 03 nhóm dự thi phần thi poster để tham dự Ngày khoa học và Công nghệ Việt Nam của Nhà trường dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18.5. 

Một nhóm sinh viên báo cáo kết quả nghiên cứu tại buổi bảo vệ 

Thông qua các bài nghiên cứu khoa học sẽ giúp sinh viên tiếp cận các phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại, hiệu quả, góp phần giúp sinh viên rèn luyện khả năng tư duy, sáng tạo, một kỹ năng vô cùng quan trọng giúp sinh viên sau này dễ dàng tiếp cận công việc mới sau khi tốt nghiệp.