Những hình ảnh cập nhật về đoàn tuyển sinh của Đại học Đông Á cùng các bạn học sinh thân yêu!!!

Dưới đây là các hình ảnh cập nhật mới nhất về các đoàn tuyển sinh của Đại học Đông Á trong "chuyến công tác đặc biệt" những ngày giáp tết. Không khí vẫn rất rộn ràng và khẩn trương: