Những hình ảnh thú vị từ các đoàn tuyển sinh Đại học Đông Á những ngày cận Tết: một không khí làm việc tích cực!!!

Hoà chung không khí rộn ràng các ngày giáp Tết, các đoàn tuyển sinh của Đại học Đông Á đang rất tích cực với các hoạt động giao lưu, kết nối và hỗ trợ tư vấn cho các bạn học sinh thuộc các trường tại tỉnh Thanh Hoá.

Dưới đây là chùm ảnh về các hoạt động của các đoàn: