Những phần mềm miễn phí hỗ trợ sinh viên trong Đại dịch Covid-19

Đại dịch Covid -19 khiến cho việc học tập của sinh viên bị ảnh hưởng và giản đoạn rất nhiều. Tuy nhiên, với sự phát triển như vũ bảo của công nghệ thì những phần mềm dưới đây cũng góp phần hỗ trợ cho sinh viên hạn chế gián đoạn việc học tập trong giai đoạn khó khăn này:

Atlassian

Là công ty chuyên cung cấp các công cụ làm việc nhóm. Các sản phẩm hàng đầu của công ty, chẳng hạn như phần mềm giám sát các vấn đề và dự án Jira và dịch vụ hợp tác nhóm Confluence, hiện sẽ miễn phí cho các nhóm lên đến mười người mà không giới hạn thời gian. Atlassian cũng đang cung cấp cho các trường cấp 3 và các cơ sở giáo dục đại học đăng ký sử dụng miễn phí một năm đối với dịch vụ Trello Business Class của mình, giáo viên có thể sử dụng dịch vụ này để lên lịch cho các môn học và các hoạt động khác.

Google

Là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, Google Cloud đã công bố quyền truy cập miễn phí vào các khả năng hội nghị truyền hình nâng cao của Hangouts Meet cho tất cả khách hàng sử dụng các dịch vụ G-Suite và G-Suite for Education (cho giáo dục). Điều này cho phép các tài khoản liên quan tới giáo dục có thể thực hiện cuộc gọi lên đến 250 người và cũng cho phép ghi và lưu các cuộc họp trên Google Drive hoàn toàn miễn phí.

Vonage

Công ty đang cung cấp giấy phép miễn phí cho dịch vụ truyền thông đám mây của mình trong 90 ngày sẽ hỗ trợ tối đa 250 người dùng. Nó cũng đang cung cấp dịch vụ hội nghị truyền hình độc lập miễn phí đến cuối năm và cho phép các công ty chăm sóc sức khỏe, tổ chức giáo dục và tổ chức phi lợi nhuận sử dụng gói truyền thông kinh doanh tiên tiến hơn mà không tính phí trong 90 ngày kể từ ngày đăng ký dịch vụ.