Nghiên cứu ứng dụng kinh doanh điện tử trong kỷ nguyên Big Data và IoT: Cơ hội và thách thức

Giáo sư Yanqing Duan

Các ứng dụng kinh doanh điện tử đã thu hút được sự quan tâm nghiên cứu ứng dụng trong hai thập kỷ qua. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Big Data, Internet of Things (IoT) và Business Analytics, đã tạo ra những cơ hội chưa từng có cũng như những thách thức mới. Thứ nhất, từ tác động kinh doanh và đổi mới, bài trình bày này sẽ làm nổi bật sự phát triển hiện tại của các mô hình kinh doanh dựa trên dữ liệu và sự đổi mới, và thảo luận về những thách thức trong việc tạo ra giá trị kinh doanh từ Big Data và IoT, các cơ hội nghiên cứu đang phát triển để thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng thương mại điện tử từ cả lý thuyết và thực tế.

Dữ liệu lớn không phải là tự nó có thể giải thích và được sử dụng. Thách thức không chỉ là thu thập dữ liệu, mà còn phân tích và sử dụng nó hợp lý

Business Analytics (BA) hoặc Big Data Analytics là chìa khoá để sử dụng hiệu quả dữ liệu lớn và biến nó thành giá trị lớn. Các công ty đang tăng đầu tư vào Business Analytics và không chắc chắn về tác động của nó đối với hiệu quả kinh doanh của họ.

Internet of Things (IoT) - mạng các đối tượng vật lý có chứa công nghệ nhúng để giao tiếp và cảm nhận hoặc tương tác với các trạng thái bên trong hoặc môi trường bên ngoài (Gartner.com).

Bao gồm các công nghệ:

  • Mọi thứ được gắn thẻ: Truy xuất và xác định địa chỉ theo thời gian thực bằng RFID.
  • Mọi  thứ có cảm giác: Cảm biến đóng vai trò như các thiết bị chính để thu thập dữ liệu từ môi trường.
  • Mọi thứ được thu hẹp: Thu nhỏ và Công nghệ nano đã kích động khả năng của những thứ nhỏ hơn tương tác và kết nối trong "thứ" hoặc "thiết bị thông minh".
  • Mọi thứ có suy nghĩ: Trí tuệ nhúng trong các thiết bị thông qua cảm biến đã hình thành nên kết nối mạng với Internet. Nó có thể làm cho "mọi thứ" nhận ra sự kiểm soát thông minh.
  • Phân tích kinh doanh (BA): Định nghĩa thường được sử dụng là "việc sử dụng rộng rãi dữ liệu, phân tích thống kê và định lượng, các mô hình giải thích và dự đoán, và quản lý dựa trên thực tế đưa ra các quyết định và hành động "(Davenport và Harris 2007, trang 7) Culture Driven Data -" Một mô hình hành vi và thực tiễn bởi một nhóm người có chung niềm tin rằng có, hiểu và sử dụng một số loại dữ liệu và thông tin phát một vai trò quan trọng trong sự thành công của tổ chức của họ "(Kiron, Ferguson, & Prentice, 2013, trang 18)

E-Business / Thương mại điện tử trong kỷ nguyên của dữ liệu lớn

Big Data là một trò chơi thay đổi cho các nhà bán lẻ thương mại điện tử, ví dụ: nó có thể được sử dụng cho:

  • Hiểu hành vi của người mua sắm
  • Tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm của khách hàng
  • Tối ưu hóa giá, định giá năng động và ưu đãi đặc biệt, cửa hàng điện tử, các sản phẩm và dịch vụ đều được cá nhân hoá
  • Quản lý chuỗi cung ứng
  • Dự báo xu hướng và nhu cầu dự báo

Theo McKinsey, việc sử dụng hiệu quả của Big Data có lợi cho 180 quốc gia với nền kinh tế chuyển đổi  và mở ra một làn sóng mới của tăng trưởng năng suất cao. Tận dụng kiến ​​thức có giá trị vượt qua Big Data là chiến lược cạnh tranh cơ bản của các doanh nghiệp hiện nay. Đối thủ cạnh tranh mới phải có khả năng để thu hút người lao động có kỹ năng quan trọng trong việc xử lý Big Data. Bằng cách khai thác Big Data, các doanh nghiệp đạt được nhiều lợi thế, trong đó có tăng hiệu quả hoạt động, thông báo định hướng chiến lược, cải thiện được dịch vụ khách hàng, sản phẩm mới, và khách hàng và thị trường mới.