Seminar khoa học chủ đề Marketing 4.0 moving from traditional to digital

Vào sáng ngày 24/5/2018, tại phòng 315 đã diễn ra hội thảo khoa học chủ đề: “Marketing 4.0: dịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số”.

Marketing 4.0 là hình thức tiếp thị có sự tương tác giữa online và offline giữa doanh nghiệp và khách hàng. Trong thời đại kỹ thuật số, đoanh nghiệp phải thay đổi hoàn toàn cách thức tiếp cận với khách hàng, phân tích nhu cầu, tiếp thị, bán hàng, đến chăm sóc khách hàng,…cho phù hợp với thời đại. Marketing 4.0 sẽ gắn liền với Internet, từ việc lựa chọn kênh quảng bá tới thúc đẩy hành động mua hàng, đánh dấu bước dịch chuyển từ 4P sang 4C.

Buổi Seminar được trình bày bởi 2 cô là thạc sĩ Ngô Thị Sa Ly và Ths Từ Thị Hải Yến

1. Ths Ngô Thị Sa Ly trình bày chủ đề: " Marketing 4.0 Moving from Traditional to Digital - Marketing 4.0 dịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số" với các nội dung tập trung vào 4 vấn đề:

  • Nội dung 1: Marketing trong nền kinh tế số
  • Nội dung  2: Hành trình khách hàng mới
  • Nội dung 3: Chỉ số đo lường hiệu quả Marketing
  • Nội dung 4: Ngành tiêu biểu và ứng dụng ngành

2. Thạc sĩ Từ Thị Hải Yến trình bày chủ đề : “Tactical marketing applications in the digital economy - Những thủ thuật Marketing trong nền kinh tế số" với các nội dung tập trung vào 4 vấn đề:

  • Nội dung 1: Tạo ra sự hấp dẫn thương hiệu thông qua nghiên cứu nhân chủng học kinh tế số và xây dựng đặc tính con người của thương hiệu.
  • Nội dung 2: Tạo ra sự tò mò thương hiệu thông qua xây dựng marketing content
  • Nội dung 3: Tạo ra sự cam kết thương hiệu thông qua omni-channel
  • Nội dung 4: Tạo ra sự yêu thích thương hiệu thông qua gamification và social commication

Buổi seminar khoa học đã thành công tốt đẹp với những nhận xét góp ý từ TS Watts, các thầy cô và sinh viên khoa Quản trị