Sinh viên khoa QTKD đã đạt thành tích cao trong Cuộc thi sinh viên NCKH và sáng tạo khởi nghiệp 2019

Chúc mừng sinh viên ngành Quản trị kinh doanh đã đạt được thành tích cao trong Cuộc thi sinh viên NCKH và sáng tạo khởi nghiệp 2019 do Nhà trường tổ chức

1. 01 giải nhất, và 02 giải khuyến khích cho phần thi Poster

2. 01 giải ba cho phần thi thuyết trình.

Từ khóa