Sinh viên khoa QTKD đã đạt thành tích xuất sắc trong "Cuộc thi Sinh viên NCKH và Sáng tạo khởi nghiệp Cấp trường năm học 2017 - 2018"

Chúc mừng các em sinh viên khoa QTKD đã đạt thành tích xuất sắc trong "Cuộc thi Sinh viên NCKH và Sáng tạo khởi nghiệp Cấp trường năm học 2017 - 2018"

1. Giải nhất báo cáo oral: Trần Phước Hoàng Vũ và Tạ Quang Tú, lớp QK14A1.1

2. Giải nhất báo cáo poster: Đinh Sĩ Đan và Nguyễn Tùng Anh, lớp QK14A1.1