Sinh viên Quản trị hồ hởi tham gia Hội trại truyền thống UDA 2019

Chủ đề "Khơi nguồn sáng tạo - Vững bước hội nhập"

Hưởng ứng Hội trại truyền thống Đại học Đông Á 2019, gần 200 sinh viên Khóa 18 đã hồ hởi tham gia hầu hết các hoạt động diễn ra trong 02 ngày 18, 19//5/2019. Thông qua các hoạt động, sinh viên Quản trị tăng thêm tính đoàn kết, và có cùng nhau những kỉ niệm đẹp, đáng nhớ thời sinh viên.