Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Canvas cho sinh viên để học tập trực tuyến

Nhằm phục vụ cho việc học tập trên môi trường online trong hoàn cảnh đặc biệt khi đại dịch toàn cầu Covid-19 đang hoành hành, Nhà trường đã biên soạn tài liệu hướng dẫn giúp cho sinh viên bước đầu làm quen và sử dụng phần mềm Canvas để học tập trực tuyến, tài liệu gồm 3 phần chính:

1. Giới thiệu tóm lược về phần mềm Canvas

2. Đăng nhập hệ thống

3. Các tương tác cơ bản trong một khóa học trên Canvas 

Hy vọng với những nội dung hướng dẫn cơ bản (link đính kèm) có trong tài liệu này sẽ giúp các em sinh viên nhanh chóng làm quen với công cụ học tập trực tuyến đạt kết quả học tập thật tốt. Qua việc học tập trên Canvas sinh viên sẽ giỏi hơn, thích ứng với công nghệ mới nhanh hơn và sẽ giúp các em phát triển hơn trong tương lai. Đây là bản hướng dẫn đầu tiên nên có thể sẽ còn nhiều điểm cần bổ sung cho các phiên bản tiếp theo. Rất mong nhận được nhiều phản hồi từ phía sinh viên để các phiên bản hướng dẫn sau được hoàn chỉnh hơn./.