TB điều chỉnh lịch ôn tập và lịch thi tuyển sinh Đại học Liên thông - đợt tháng 09/2020

Theo thông báo từ HĐTS - Trường Đại học Đông Á, các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh Liên thông đợt tháng 9/2020 sẽ thay đổi thời gian đợt thi sang tháng 11/2020

Để đảm bảo các điều kiện tổ chức thi, Hội đồng tuyển sinh đại học liên thông thông báo điều chỉnh lịch ôn tập và lịch thi đến các thi sinh đã đăng kí dự thi như sau:

TT

Nội dung

Thời gian đã thông báo

Thời gian điều chỉnh

1

Tổ chức ôn thi

Tháng 15/09/2020

Từ ngày 19/10/2020
(Sẽ cập nhật thông tin và có lịch gửi riêng từng ngành qua email)

2

Nhận thẻ dự thi

24/09/2020

05/11/2020

3

Ngày thi tuyển

26-27/09/2020

07-08/11/2020

 (Xem lịch ôn thi chi tiết tại donga.edu.vn/tuyensinh và nhà trường sẽ gửi cho thí sinh qua email trước ngày ôn tập)

Các thí sinh có nhu cầu nộp hồ sơ mà vẫn chưa đăng ký có thể thực hiện việc đăng ký dự thi tại Phòng Tuyển sinh đến hết ngày 31/10/2020

Lệ phí tuyển sinh: 600.000 đồng/hồ sơ

Các lớp ôn thi sẽ được giảng dạy xếp vào các buổi tối trong tuần.

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LIÊN THÔNG (TẢI TẠI ĐÂY)